Zbiórka zastępu zastępowych – Rola przywódcy w zastępie.

Zbiórka zastępowych – ma na celu powtórzenie musztry i odpowiedzenia sobie na pytanie kim jest lider.

zbiórka zastępowych

Print Friendly, PDF & Email
7+
Autor:
Zuzanna Kierul HO
Recenzenci
  • phm. Agata Siczyńska, BOKP/5/KCh/2017, Zespół Programowy Chorągwi Zachodniopomorskiej
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • Znał zasady panujące w szyku.
  • Odpowiednio wykonywać podstawowe zwroty zakresu musztry.
  • Zastępowy będzie świadomy swojej funkcji.
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Technika harcerska
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
3
opt
5
maks
8
105 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

Harcówka i okolice.
Wymagane materiały:

Ubiór uczestnika:

Wygodny :)

Przebieg