Zdobywanie kasy, czyli turniej ludzi przedsiębiorczych

Celem tej zbiórki jest rozwijanie cech niezbędnych u człowieka przedsiębiorczego: kreatywności, twórczego myślenia, współpracy w grupie oraz umiejętnej perswazji, wyrażania swoich opinii.

Print Friendly, PDF & Email
5+
Autor:
Wydział Harcerski ZHP
Chorągiew Główna Kwatera
Recenzent:
phm. Przemysław Kowalski, 14/2015
Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • twórczo myśleć
  • potrafił współpracować w grupie
  • potrafił wyrazić swoją opinię
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Na zbiórce uczestnicy będą uczyć się jak być osobą przedsiębiorczą.
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
opt
25
maks
120 min.
Prowadzących:
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka
Wymagane materiały:

• Piłeczka pingpongowa:
- 5 piłeczek pingpongowych
- 5 balonów
- 10 arkuszy papieru A4
- 5 par nożyczek
- 5 taśm klejących
• Wieża z papieru
- kartony A4
- taśma klejąca
• Tekst piosenki „W dal, w dal”
• „pieniądze”
• rozkład godzin podczas akcji „Znicz”

Przebieg
1
5 min.
ORZ
Forma: Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
2
15 min.
Jaki powinien być przedsiębiorca?
Forma: Gawęda
Przypomnienie definicji człowieka przedsiębiorczego, zapoznanie zastępów z zasadami „Turnieju ludzi przedsiębiorczych” – każdy zastęp będzie miał do wykonania szereg zadań sprawdzających umiejętności, które mieć powinien człowiek przedsiębiorczy. Za każde zadanie zastęp, prócz punktów do współzawodnictwa, może zdobyć określoną pulę pieniędzy, która przyda im się na następną zbiórkę.
3
70 min.
Turniej ludzi przedsiębiorczych
Forma: Gry i ćwiczenia
• Reklamowanie zastępowego – każdy zastęp przygotowuje reklamę swojego zastępowego. 
• Piłeczka pingpongowa – każdy zastęp otrzymuje 1 balon, 1 piłeczkę pingpongową, 2 arkusze papieru formatu A4, nożyczki oraz taśmę klejącą. Z materiałów tych musi zbudować wyrzutnię piłeczki pingpongowej, która możliwie najdalej wyrzuci piłeczkę.
• Podpisy pod petycję – zadaniem zastępu jest uzyskanie 10 podpisów przypadkowych ludzi (przechodniów) pod petycją (mówiącą np. o przesunięciu pierwszego dnia wiosny).
• Na bezludnej wyspie – harcerze dowiadują się, iż wylądowali na bezludnej wyspie, z ich ekwipunku przetrwały jedynie, w nieskończonej ilości, wkłady do długopisów, spinacze oraz gumki recepturki. Harcerze próbują wymyślić jak najwięcej zastosowań owych przedmiotów na bezludnej wyspie.
• Rzeźba – zadaniem harcerzy jest stworzenie rzeźby z własnych ciał tak, aby w jak najmniejszym stopniu dotykała podłogi. Rzeźba musi utrzymać się przez 3 sekundy i nie może wykorzystywać żadnych krzeseł, stołów itp.).
• Siła perswazji - Każdy zastęp wybiera jedną osobę, która staje przed komisją złożoną z drużynowego i przybocznych i stara się ją przekonać, że to właśnie jego zastęp powinien dostać największą liczbę punktów za to zadanie. Punkty przyznawane są za oryginalność argumentów i siłę przekonywania.
• Akcje zarobkowe – każdy zastęp stara się wymyślić jak najwięcej realnych sposobów zarobienia pieniędzy przez drużynę.
• Wieża z papieru – zadaniem zastępów jest zbudowanie jak największej wieży z papieru. Mają do dyspozycji papier A4 oraz taśmę klejącą.
• Dopasowywanie cen do produktów – zastęp otrzymuje spis 10 produktów; jego zadaniem jest wypisanie potencjalnych cen – im bliżej prawdy, tym więcej punktów.
4
15 min.
Pif-paf
Forma: Gra
5
15 min.
OZZ
Forma: Obrzędowe zakończenie zbiórki
Podsumowanie turnieju i zbiórki, obrzędowe zakończenie zbiórki.
Załączniki
1
Turniej ludzi przedsiębiorczych

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Przykłady do wykorzystania w turnieju
Pobierz wszystkie załączniki