Życie i działalność Roberta Baden-Powella

Zamieszczony tutaj konspekt pomoże w przekazaniu harcerzom wiedzy na temat założyciela skautingu- Roberta Baden-Powella.

cbp

Print Friendly, PDF & Email
8+
Autor:
Piotr Wdowiak
Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Warmiński
Recenzent:
hm. Emilia Kulczyk
Chorągiew Główna Kwatera
Zamierzenia:
Po zajęciach/warsztatach/... uczestnik będzie:
  • potrafił powiedzieć kim był Robert Baden-Powell
  • wiedział co Robert Baden-Powell zrobił dla ruchu skautowego
Realizowane wymagania:
Wymagania z prób realizowane poprzez te zamierzenia:
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zapoznanie z postacią Baden-Powella
Zakres tematyczny:

  • Życie, wypowiedzi, działalność postaci.
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Informacje organizacyjne
min
opt
20
maks
120 min.
Prowadzących: 1
Uwagi:

Wymagania lokalowe, sprzętowe i potrzebne materiały
Miejsce:

harcówka lub teren
Wymagane materiały:

40 balonów, sznurek, zaszyfrowane kartki z cytatami Roberta Baden – Powella (załącznik nr 1), mazaki, kartki A3, kredki, dyplomy, cukierki, gitara

Przebieg
1
5 min.
Rozpoczęcie zbiórki
Forma: Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki
2
15 min.
"Balony"
Forma: Gra
Uczestnicy nadmuchują po dwa balony a następnie przy pomocy dwóch kawałków sznurka o długości ok. 0,5 m przywiązują je sobie do swoich nóg. Następnie każdy zastęp ma za zadanie zdeptać balony reszty zastępów, tak żeby nie stracić własnych. Osoba której obydwa balony pękły, odpada. Gra kończy się gdy balony na nogach zostaną już tylko w jednym zastępie. Za każdy pozostały balon, zastęp otrzymuję 1 punkt i dodatkowe 10 sekund na rozszyfrowywanie w dalszej części zbiórki.
Potrzebne materiały: balony (2 razy więcej niż uczestników), sznurki
3
10 min.
"Kierowanie na zaufanie"
Forma: Zabawa
Jedna osoba z zastępu ma zawiązane oczy, reszta dzieci za pomocą słów, nie mogąc jej dotykać kieruje nią. Po harcówce poukrywane są pozwijane karteczki z ukrytymi i zaszyfrowanymi cytatami Roberta Baden Powella. Zastępy zaczynają równocześnie i kończą w momencie gdy ostatnia kartka zostanie podniesiona.
Potrzebne materiały: coś do zawiązania oczu, cytaty (załącznik 1)
4
20 min.
Rozszyfrowanie elementów
Forma: Ćwiczenie
Zastępy mają po 5 minut (plus premia za zachowane balony) na rozszyfrowanie znalezionych cytatów. Kartki zastępy rozwijają równocześnie na sygnał prowadzącego. Za każdy rozszyfrowany cytat zastęp otrzymuję 1 punkt.
Prezentacja cytatów.
Potrzebne materiały: długopisy, kartki
5
5 min.
"Szara lilijka"
Forma: Piosenka
Potrzebne materiały: gitara
6
10 min.
Życie i działalność BP
Forma: Gawęda
Przedstawienie życia i działalności Roberta Baden-Powella.
7
25 min.
Myśli Baden-Powella
Forma: Plakat
Narysowanie plakatu przedstawiającego jedną z myśli Baden Powella. Prezentacja i ocena plakatów.
Potrzebne materiały: kartki A3, mazaki/kredki
8
10 min.
Pif-paf
Forma: Zabawa
Uczestnicy stają w okręgu, osoba prowadząca zabawę znajduję się w jego środku. Wszyscy układają dłonie w kształt pistoletu. Następnie osoba prowadząca wskazuję „pistoletem z dłoni” osobę z kręgu i mówi głośno „pif’, która w tym momencie jak najszybciej się schyla. Harcerze po jej prawej i lewej stronie mają za zadanie czym prędzej „strzelić do siebie z dłoni” mówiąc „paf”. Osoba która zrobi to druga lub gdy osoba wskazana się nie schyli, odpada. Zabawa toczy się aż zostaną dwie osoby. Wtedy dwójka staje do siebie plecami, robi trzy kroki i na „pif” prowadzącego obraca się mówiąc „paf”. Osoba, która powie pierwsza, zostaję zwycięzcą i prowadzi następną rozgrywkę.
9
15 min.
Podsumowanie zbiórki
Forma: Gawęda
Dyplom dla najlepszego zastępu, zwycięzcy wybierają piosenkę na koniec. Każdy zastęp otrzymuje tyle cukierków ile wynosi liczba zdobytych przez zastęp punktów plus dodatek, żeby każdy w zastępie dostał tyle samo. Zaśpiewanie piosenki wybranej przez zwycięski zastęp.
Potrzebne materiały: dyplomy, cukierki, gitara
10
10 min.
Zakończenie zbiórki
Forma: Obrzędowe zakończenie zbiórki
Załączniki
1
zalacznik 3444

Kopii:
1
Grubość:
Normalna
Druk:
Czarno-biały
Format:
A4
Dotyczy elementu zajęć: Załącznik 1
Pobierz wszystkie załączniki