II miejsce – gromady zuchowe – Plan pracy 252 WGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

Plan napisany szczegółowo. Dużą wartością są wyszczególnione cele dla kadry i podział obowiązków. Wartością dodaną jest też analiza celów z poprzedniego roku.

Cykle są atrakcyjne i przynajmniej jak wynika z analizy i celów są dostosowane do grupy odbiorców.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
pwd. Diana Wojciechowska
Recenzenci
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus, hm. Anna Wójcik, phm. Joanna Fojt, phm. Marta Paluszyńska
Materiał
Pliki do pobrania: