Program pracy zastępu “Dzigwy z Millhaven”

Program pracy zastępu starszoharcerskiego, który może być inspiracją i przykładem planowania pracy innych zastępów.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
Magdalena Skóra
Chorągiew Stołeczna, Hufiec Celestynów
Recenzenci
  • phm. Paulina Marzęcka
Materiał
Pliki do pobrania: