100+ Drużyna

Zadanie programowe z okazji setnej rocznicy ukazania się pierwszego rozkazu Naczelnej Komendy Skautowej.

Cele zadania:
· Przygotowanie się i uczczenie setnej rocznicy wydania pierwszego rozkazu.
· Umocnienie poczucia przynależności do ZHP – zuchów, harcerek i harcerzy.
· Promowanie możliwości i korzyści, jakie daje członkostwo w ZHP.
· Nawiązanie przez zuchów i harcerzy przyjaźni z członkami z innych drużyn.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Emilia Kulczyk-Prus
Chorągiew Główna Kwatera
Recenzenci
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zbiórka okolicznościowa
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • historia harcerstwa
Uwagi:

Setna rocznica wydania przez Naczelną Komendę Skautową (podpisanego przez Andrzeja Małkowskiego) pierwszego rozkazu zatwierdzającego powstania przy „Sokole” czterech drużyn (w tym jednej żeńskiej) o charakterze skautowym.
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: 01/02/2011
Pliki do pobrania: