Akcja “CZUWAM!” 2019/2020

Akcja „CZUWAM!” 2019/2020 to ogólnopolskie działanie realizujące cele strategiczne z obszaru ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE w pierwszym roku wdrażania Planu Taktycznego realizacji Strategii ZHP w latach 2019-2022. Akcja przyjmie charakter równoczesnych inicjatyw w lokalnych przestrzeniach publicznych, które pozostawią trwałą, potrzebną i pozytywną zmianę w otoczeniu działania gromad i drużyn.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK, ZOKP, Hufiec Pruszków, Chorągiew Stołeczna
Autorzy:
 • Materiał powstał przy poradnictwie zespołu: Agata Erhardt-Wojciechowska, Anna Pospieszna, Jakub Lasek, Kacper Rynio, Kamila Smyczek, Emilia Wadas
 • Korekta: Katarzyna Jachymek, Katarzyna Kryńska
 • Design: Michał Pośpiech
 • Łamanie: Sara Ejsmont
 • Skład: Karolina Piotrowska
 • Skład, grafika tropów: Sonia Stach
Recenzenci
 • hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP, Główna Kwatera ZHP
 • hm. Aleksandra Berner, SOKK, ZOKP, Hufiec Legionowo, Chorągiew Stołeczna
Autorzy materiału
 • Materiał powstał przy poradnictwie zespołu: Agata Erhardt-Wojciechowska, Anna Pospieszna, Jakub Lasek, Kacper Rynio, Kamila Smyczek, Emilia Wadas
 • Korekta: Katarzyna Jachymek, Katarzyna Kryńska
 • Design: Michał Pośpiech
 • Łamanie: Sara Ejsmont
 • Skład: Karolina Piotrowska
 • Skład, grafika tropów: Sonia Stach
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

 • Przeciwdziałanie mowie nienawiści
Forma materiału
Typ materiału:

Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: