Akcja “CZUWAM!” 2020/2021

okładkaCBP

Żyjemy, by zmieniać świat na lepszy! Potrzeba przeciwdziałania zagrożeniom przyrody jest jednym z najważniejszych globalnych wyzwań współczesnego świata, a szósty punkt Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” przypomina nam o tym w sposób naturalny i zobowiązuje do działania. Akcja „Czuwam dla Ziemi” to ogólnopolska inicjatywa realizująca cele Strategii ZHP w obszarze „Odpowiedzialni społecznie”, do której może dołączyć każdy drużyna i gromada – zastęp oraz szóstka. Akcja „Czuwam dla Ziemi” to kształtowanie postaw oraz działań na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi. To praca nad dobrymi nawykami w duchu less waste, uwrażliwienie na otaczający świat przyrody – to zwiększenie świadomości i służba na jej rzecz. To także przygoda przy zdobywaniu odznak WOSM i WWF Earth Tribe: Champions for Nature i Tide Turners Plastic Challenge! To działania metodyczno-programowe, wyzwania oraz finał, przypadający na 22-25 kwietnia 2021 roku. To szeroka kampania społeczna zainicjowana przez ZHP. To również znakomita okazja do przeprowadzenia naboru. Działania w ramach „Czuwam dla Ziemi” to zaproszenie do zmiany świata na lepszy, do której każdy może dołączyć!

Screenshot 2020-06-05 09.35.45

PUBLIKACJE “Champions for Nature” oraz “Tide Turners Plastic Challenge” wraz z Narzędziownikami dostępne TUTAJ

loga8

Print Friendly, PDF & Email
7+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
Pod redakcją:
hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
phm. Jakub Lasek

Autorzy:
hm. Aleksandra Berner, pwd. Adrianna Błażek, hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, phm. Klaudia Kubik, phm. Jakub Lasek, Magdalena Noszczyk (WWF), hm. Anna Pospieszna, phm. Kamila Smyczek, phm. Emilia Wadas, phm. Adrianna Zalewska.

Korekta: pwd. Ewa Trystucha
Design: phm. Michał Pośpiech
Łamanie: pwd. Sara Ejsmont
Skład: phm. Karolina Piotrowska

Materiał powstał przy współpracy z WWF Polska
Recenzenci
  • WWF Polska
  • Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • Celem podejmowanych działań jest wypracowanie uważności wychowanków Związku Harcerstwa Polskiego na otaczający świat i pełnienie służby, a także kształtowanie postaw oraz działań na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi.
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa