Barwy Przyszłości

Mimo że ten program ma już 12 lat, ciągle jest bardzo interesującą pozycją, która może wzbogacić działania drużyny. Opiera się na czterech filarach, które są ciągle aktualne: wychowanie patriotyczne, obywatelskie i europejskie, wspieranie harcerstwa na wsi, wychowanie ekonomiczne, wzmocnienie wychowawczego charakteru organizacji.

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
Instruktorzy GK ZHP
Chorągiew Główna Kwatera
Recenzenci
 • xx
Autorzy materiału
 • Kamyk: phm. Anna Głowacka, hm. Agnieszka Kazek, phm. Marcin Binasiak
 • Gościniec przyjaźni: hm. Dorota Kołakowska, hm. Justyna Gachowska, phm. Aleksandra Joniec. Przy współpracy: pwd. Magdaleny Gachowskiej, pwd. Alicji Paluch, pwd. Magdaleny Wejerowskiej, phm. Bogna Kajdańska, pwd. Beata Kryszyn
 • Przeciw szarości: redaktor - hm. Anna Poraj, phm. Katarzyna Krawczyk, hm. Tomasz Huk, phm. Anna Socha, hm. Sylwia Krause
 • Barwna Komenda: hm. Anna Poraj, phm. Paweł Smardz, phm. Aleksandra Joniec
 • Moje kolory: hm. Anna Poraj, hm. Agnieszka Gan, hm. Katarzyna Ludwiszewska
 • Paleta możliwości: hm. Agnieszka Gan, hm. Katarzyna Ludwiszewska, hm. Justyna Latkowska, hm. Anna Poraj, hm. Teresa Wieczorek, hm. Jarosław Ludwiszewski, pwd. Paweł Płoski
 • Moje prawa i wolności: Anna Chełmińska
 • Nasz barwny świat: phm. Paweł Smardz przy współpracy hm. Ewy Gąsiorowskiej i pwd. Anny Chełmińskiej
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
 • Hobby i zainteresowania
 • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Materiały dla instruktorów, harcerzy wspierające kadrę w budowaniu programu.
Zakres tematyczny:

 • program
 • prawa człowieka
 • wychowanie ekonomiczne
 • Aleksander Kamiński
 • Harcerstwo na wsi
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa