Stop bierności. Wyzwolić energię

Broszura realizuje zalecenia Uchwały nr 14/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych, uwzględniając w przyjętych celach wychowawczych kształtowanie rzetelności w działaniu oraz odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, stymulowanie indywidualnego rozwoju, a także zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty. Broszura „Stop bierności. Wyzwolić energię” powstała w ramach projektu „Aktywni obywatele świata”.

Print Friendly, PDF & Email
5+
Redaktor:
Anna Kasprowicz i Emilia Kulczyk-Prus
Autorzy:
 • Lucyna Czechowska
 • Magda Gorczyca
 • Natalia Gorgol
 • Katarzyna Hordziejewicz
 • Katarzyna Jagoda
 • Magdalena Karp
 • Anna Kasprowicz
 • Łukasz Kochowski
 • Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
 • Przemysław Kowalski
 • Anna Książek
 • Emilia Kulczyk-Prus
 • Katarzyna Kurowska
 • Aleksandra Nowak
 • Anna Pospieszna
 • Wojciech Pospolita
 • Marta Rynecka
 • Joanna Szczepaniak
 • Natalia Szyry
 • Agata Tomela
Recenzenci
 • Główna Kwatera ZHP
Autorzy materiału
 • Lucyna Czechowska
 • Magda Gorczyca
 • Natalia Gorgol
 • Katarzyna Hordziejewicz
 • Katarzyna Jagoda
 • Magdalena Karp
 • Anna Kasprowicz
 • Łukasz Kochowski
 • Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
 • Przemysław Kowalski
 • Anna Książek
 • Emilia Kulczyk-Prus
 • Katarzyna Kurowska
 • Aleksandra Nowak
 • Anna Pospieszna
 • Wojciech Pospolita
 • Marta Rynecka
 • Joanna Szczepaniak
 • Natalia Szyry
 • Agata Tomela
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

 • bierność, postawa roszczeniowa, empatia, bezinteresowność, służba, efektywne działanie, planowanie, odpowiedzialność, rzetelność, efektywne zarządzanie czasem
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Stop bierności. Wyzwolić energię
Data utworzenia: 28/08/2015