CHRZEST 966 – Propozycja programowa na 1050. Rocznicę Chrztu Polski

W roku 966 Książę Mieszko I przyjął chrzest co dało początek historii naszego narodu, odtąd wszystko zaczęło się zmieniać w Państwie Polan: zwyczaje, obyczaje, kultura, nauka, polityka, ludzie, naród, społeczeństwo, Kościół. Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich rodaków w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów europejskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. 1050 lat historii państwa Polskiego i Kościoła na naszych ziemiach to wielkie dziedzictwo, które chcemy na nowo odkrywać i rozwijać. Celem propozycji programowej CHRZEST 966 jest:

 • przypomnienie wydarzenia Chrztu Polski, jego kontekstu i znaczenia
 • pogłębienie ducha patriotycznego w środowiskach harcerskich
 • twórcze podjęcie chrześcijańskiego dziedzictwa Polski
 • popularyzacja wiedzy historycznej o początkach Państwa Polskiego
 • pogłębienie znajomości znaczenia regionu Wielkopolski oraz Poznania i Gniezna w kształtowaniu państwa Polan
 • lepsze poznanie zabytków i miejsc kultury na terenie Wielkopolski związanych z wydarzeniem chrztu księcia Mieszka I
 • wspieranie realizacji wychowania do wartości w środowiskach harcerskich, zwłaszcza w obszarze wychowania duchowego i religijnego
Print Friendly, PDF & Email
6+
Redaktor:
ks. hm. Mateusz Kubiak HR, Chorągiew Wielkopolska, Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP
Autorzy:
 • hm. Grażyna Baranowska
 • phm. Dominika Kaszubowska
 • hm. Agnieszka Pawlak
 • phm. Małgorzata Stelmachowska
 • hm. Ewelina Tubacka
 • hm. Karolina Wachowiak
 • ks. hm. Mateusz Kubiak HR
 • phm. Piotr Dziewulski
 • dh. Kacper Mironiuk
 • dh. Szymon Salski
 • phm. Angelika Szelągowska
 • phm. Łukasz Woźniak
Recenzenci
 • ks. hm. Wojciech Jurkowski
 • hm. Tomasz Tomczyk
Autorzy materiału
 • hm. Grażyna Baranowska
 • phm. Dominika Kaszubowska
 • hm. Agnieszka Pawlak
 • phm. Małgorzata Stelmachowska
 • hm. Ewelina Tubacka
 • hm. Karolina Wachowiak
 • ks. hm. Mateusz Kubiak HR
 • phm. Piotr Dziewulski
 • dh. Kacper Mironiuk
 • dh. Szymon Salski
 • phm. Angelika Szelągowska
 • phm. Łukasz Woźniak
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
 • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

 • edukacja historyczna
 • wychowanie duchowe i religijne
 • wychowanie patriotyczne
 • Biała Służba
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło
Data utworzenia: 09/03/2016