Dar ZHP na 100 HARCERSKIE DARY NA STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II

Dzień 18 maja b.r. to 99. rocznica urodzin wielkiego Polaka – Jana Pawła II. W tym czasie w Polsce i na całym świecie rozpoczęto celebracje niezwykłych chwil z jego pontyfikatu: pielgrzymki, homilie, a także dokonania, spośród których wyróżnia się jego udział w upadku komunizmu i zjednoczeniu Europy. W tym dniu rozpoczął się projekt „Dar na Stulecie”, którego główną ideą jest wyzwalanie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Modlitwa za chorych, wolontariat, wsparcie finansowe osób potrzebujących czy inne wydarzenia o charakterze społecznym, edukacyjnym i artystycznym.

To przykłady działań, poprzez które będzie można przyłączyć się do tej akcji. Przez cały rok organizatorzy będą zachęcać do działania i rejestrować na specjalnej platformie internetowej oraz aplikacji dokonania wszystkich uczestników. Zostaną one spisane i złożone w Centrum Jana Pawła II w Krakowie jako wotum – dar na stulecie urodzin świętego patrona. Będzie to oddolny wyraz wdzięczności społeczeństwa polskiego za łaskę życia papieża. Projekt tworzony jest pod patronatem Jego Eminencji ks. kard. Stanisława Dziwisza przez organizacje promujące dziedzictwo i dorobek Jana Pawła II: Stowarzyszenie Lednica 2000, Stowarzyszenie „Środowisko Wujka – Karola Wojtyły”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Instytut Tertio Millennio. Związek Harcerstwa Polskiego zaproszono jako partnera tego przedsięwzięcia.

Proponujemy dodatkowy materiał realizowany w ramach propozycji programowej Teczka serdecznej pamięci. “Dar ZHP na 100” to okazja przyłączenia się do projektu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w plikach.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Redaktor:
Opracowanie materiału:
hm. Jolanta Łaba
phm. Teresa Zawadzka
Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego
Recenzenci
  • ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC
  • hm. Marian Antonik
  • hm. Przemysław Kowalski
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Wychowanie duchowe i religijne.
Zakres tematyczny:

  • Jan Paweł II, Praca z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, Obietnica i Prawo Zucha
Forma materiału
Typ materiału:

Broszura/praca naukowa/tłumaczenie/materiał pokonferencyjny
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Uwagi:

Dodatkowy materiał realizowany w ramach propozycji programowej "Teczka serdecznej pamięci".