Propozycja WAGGGS na Dzień Myśli Braterskiej 2024 „NASZ ŚWIAT, NASZA POMYŚLNA PRZYSZŁOŚĆ. ŚRODOWISKO I GLOBALNE UBÓSTWO”

Temat środowiska naturalnego jest wynikiem konsultacji zorganizowanych przy okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt w 2020 roku, kiedy zapytano skautki i skautów poniżej 18. roku życia ze 100 różnych krajów, jakie sprawy najbardziej ich interesują i co chcieliby zmienić w świecie. Ich odpowiedzi pokazały, że dla młodych ludzi istotnym problemem jest stan środowiska naturalnego. W ankiecie z 2022 roku nadal wykazywano duże zainteresowanie środowiskiem: 30% osób opowiedziało się za dalszym zgłębianiem tematu zmian klimatu i środowiska.

W tym roku w propozycji programowej z okazji Dnia Myśli Braterskiej będziecie ponownie przyglądać się historii Miku, głównej bohaterki opowiadania z 2023 roku i liderkom zmian z 2022 roku, które będą Was prowadzić przez dyskusje, ćwiczenia ruchowe i zadania artystyczne. Te ćwiczenia pozwolą Wam przyjrzeć się Waszemu wpływowi na środowisko i zasoby, z których korzystacie. W ten sposób rozwiniecie swoją wiedzę na temat ekologii, zdobędziecie nowe umiejętności i wyobrazicie sobie, jak mógłby wyglądać bardziej zrównoważony świat.
Realizacja propozycji pomoże też wesprzeć członków Twojej gromady i drużyny w zdobywaniu kolejnych gwiazdek zucha, stopni i tropów zuchowych w przypadku członkiń i członków gromad zuchowych oraz stopni i sprawności harcerskich w przypadku członkiń i członków drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych i wielopoziomowych

Zrealizuj globalną propozycję programową WAGGGS na DMB, zdobądź plakietkę i nawiąż przyjaźnie z innymi harcerkami, harcerkami oraz skautkami i skautami z całego świata.

Więcej znajdziesz w samej propozycji programowej.

Materiał jest tłumaczeniem oryginalnej wersji wydanej w oficjalnych językach WAGGGS, którą można znaleźć tutaj: https://campfire.wagggs.org/topic/world-thinking-day-2024-activity-pack

Print Friendly, PDF & Email
2+
Redaktor:
phm. Aniela Radecka, komisarka zagraniczna ZHP
Autorzy:
 • phm. Aniela Radecka
 • hm. Monika Dreik
 • phm. Dominika Duszyńska
 • phm. Kinga Konopko - korekta
 • hm. Katarzyna Stanek - skład wersji polskiej
Recenzenci
 • hm. Małgorzata Szwed
Autorzy materiału
 • phm. Aniela Radecka
 • hm. Monika Dreik
 • phm. Dominika Duszyńska
 • phm. Kinga Konopko - korekta
 • hm. Katarzyna Stanek - skład wersji polskiej
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Propozycja WAGGGS na Dzień Myśli Braterskiej 2024 „NASZ ŚWIAT, NASZA POMYŚLNA PRZYSZŁOŚĆ. ŚRODOWISKO I GLOBALNE UBÓSTWO”
Data utworzenia: 15/12/2023