Drużyna Niepodległości

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten należy do najradośniejszych w dziejach narodu polskiego. Na placach i ulicach gromadziły się tłumy ludzi, śpiewając pieśni patriotyczne, wiwatując na widok polskich flag i pierwszych polskich żołnierzy. Spontanicznie usuwano obce symbole, a młodzi ludzie masowo wstępowali do tworzącego się Wojska Polskiego.

Zapraszamy Cię do szczególnego uczczenia obu setnych rocznic, tj. odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, które przypadają na rok 2018, czyli ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rok Harcerstwa. Związek Harcerstwa Polskiego przygotował z  tej okazji wiele różnych przedsięwzięć, a  jednym z nich jest propozycja „Drużyna niepodległości”. Zainspiruje Cię ona do realizacji w drużynie/gromadzie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania pamięci o  bohaterach walczących o  wolną, niepodległą Ojczyznę i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych. Ponadto dzięki realizacji propozycji członkowie Twojej drużyny/gromady poszerzą wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażują się w życie Waszej społeczności lokalnej oraz naszej organizacji. Jednak przede wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.

Print Friendly, PDF & Email
17+
Redaktor:
hm. Maria Kotkiewicz
Autorzy:
 • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
 • hm. Natalia Gorgol
 • hm. Marta Wyszkowska
 • phm. Marcelina Czekurłan
 • phm. Dominika Maczuga
 • phm. Piotr Rodzoch - zdjęcia
Recenzenci
 • pwd. Katarzyna Kozioł - korekta
 • phm. Karolina Piotrowska - skład i łamanie
Autorzy materiału
 • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
 • hm. Natalia Gorgol
 • hm. Marta Wyszkowska
 • phm. Marcelina Czekurłan
 • phm. Dominika Maczuga
 • phm. Piotr Rodzoch - zdjęcia
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

 • Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Drużyna Niepodległości
Data utworzenia: