Dzień Myśli Braterskiej 2013

Jest to propozycja programowa dotycząca Dnia Myśli Braterskiej, przybliżająca 4-ty i 5-ty Milenijny Cel Rozwoju. Drużynowy może znaleźć w niej informacje, materiały oraz pomysły związane z DMB na zadania do zrealizowania na zbiórkach, a także w ramach gwiazdek zuchowych, stopni i sprawności harcerskich.

dmb2013

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
hm. Emilia Kulczyk-Prus
Chorągiew Główna Kwatera
Recenzenci
 • hm. Emilia Kulczyk-Prus
Autorzy materiału
 • WAGGGS
 • Autorzy materiałów dla ZHP:
 • phm. Gracja Bober
 • hm. Lucyna Czechowska
 • phm. Łukasz Kochowski
 • hm. Emilia Kulczyk-Prus
 • phm. Dorota Urbanowicz
 • Tłumaczenie materiałów skautowych:
 • hm. Inga Rusin
 • Mateusz Janik
 • Robert Kawka
 • Dorota Krogulewska
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
 • Hobby i zainteresowania
 • Inne
Uszczegółowienie:

Materiał WAGGGS dotyczący Celów Milenijnych. Przybliża cele oraz inspiruje do działania.
Zakres tematyczny:

 • Cele Milenijne
 • skauting
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: 01/01/2013