Dzień Myśli Braterskiej 2011

Niniejsza propozycja programowa dotyczy Dnia Myśli Braterskiej oraz Milenijnego Celu Rozwoju – „Promować równość płci i awans społeczny kobiet”. Zawiera ona propozycje działań dla małych i dużych, które wpisują się w obszar tego celu milenijnego.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
xx
Chorągiew Główna Kwatera
Recenzenci
  • xx
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zbiórka okolicznościowa
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Pliki do pobrania: