Earth Tribe (wersja polska)

ET

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
Publikacje powstały dzięki współpracy
z Programem Środowiskowym Organizacji
Narodów Zjednoczonych i WWF (World Wide
Fund for Nature) i jest wynikiem prac podgrupy
World Scout Environment Programme Review
jednostki Better World Framework działającej
przy Educational Methods Work Stream w latach
2017-2020.

Wersja polska: Fundacja WWF Polska przy
współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
Opracowanie: Magdalena Noszczyk
Tłumaczenie: Borys Wiese
Korekta i redakcja: Małgorzata Ruszkowska
Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Berner,
Agata Erhardt-Wojciechowska
Recenzenci
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska - Kierownik Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP
  • hm. Aleksandra Berner - Kierownik zespołu GK ZHP ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału: