Ekonomia jest kobietą. Propozycja programowa dotycząca wychowania ekonomicznego

Propozycja realizuje zalecenia Uchwały nr 14/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych, uwzględniając w przyjętych celach wychowawczych kształtowanie rzetelności w działaniu oraz odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, stymulowanie aktywnego planowania własnej przyszłości, a także zaangażowanie w budowanie relacji społecznych i ekonomicznych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Print Friendly, PDF & Email
7+
Redaktor:
Anna Książek
Autorzy:
 • Małgorzata Gałka
 • Katarzyna Jagoda
 • Katarzyna Kapica
 • Magdalena Karp
 • Anna Kasprowicz
 • Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
 • Katarzyna Krzyczmonik
 • Anna Książek
 • Emilia Kulczyk-Prus
 • Ewelina Poltacha
 • Izabela Pyszka-Walczak
 • Katarzyna Subko
 • Joanna Szczepaniak
 • Małgorzata Szwed
 • Anna Zalewska
Recenzenci
 • Magdalena Noszczyk (Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie)
 • Aleksandra Górecka (Amnesty International)
 • Elżbieta Żórawska (PwC)
 • Marcin John, Agata Lamparska (Stowarzyszenie Coachów PRIZM)
 • Agata Erhardt-Wojciechowska (WIP GK ZHP)
Autorzy materiału
 • Małgorzata Gałka
 • Katarzyna Jagoda
 • Katarzyna Kapica
 • Magdalena Karp
 • Anna Kasprowicz
 • Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
 • Katarzyna Krzyczmonik
 • Anna Książek
 • Emilia Kulczyk-Prus
 • Ewelina Poltacha
 • Izabela Pyszka-Walczak
 • Katarzyna Subko
 • Joanna Szczepaniak
 • Małgorzata Szwed
 • Anna Zalewska
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Inne
Uszczegółowienie:

Wychowanie ekonomiczne
Zakres tematyczny:

 • świadoma konsumpcja
 • zarządzanie pieniędzmi
 • moja przyszłość ekonomiczna
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Ekonomia jest kobietą. Propozycja programowa dotycząca wychowania ekonomicznego
Data utworzenia: 31/08/2015
Uwagi:

Projekt „Ekonomia jest kobietą” jest współfi nansowany ze środków MetLife Foundation dzięki wsparciu Girl Scouts of the USA.Pliki do pobrania: