Harcerski Rachunek Sumienia – Harcerze Starsi

HARCERSKI RACHUNEK SUMIENIA oparty jest na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, które na pewno dobrze znasz. Możesz zaglądać do niego codziennie albo raz na tydzień. Możesz rozważać za każdym razem inny punkt Prawa albo wszystkie, nie zapominając przy tym o Przyrzeczeniu Harcerskim.
HARCERSKI RACHUNEK SUMIENIA to świetna modlitwa osobista na koniec dnia.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Dolnośląskiej przy współpracy Wydziału Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP
Autorzy:
 • hm. Aldona Bińkowska HR
 • phm. Mirosław Bińkowski HO
 • ks. Marek Mekwiński
 • hm. Paulina Muszyńska HR
 • phm. Dariusz Rachwał HR
 • phm. Joanna Szajda HR
Recenzenci
 • hm. Teresa Zawadzka
 • hm. Mateusz Kubiak
Autorzy materiału
 • hm. Aldona Bińkowska HR
 • phm. Mirosław Bińkowski HO
 • ks. Marek Mekwiński
 • hm. Paulina Muszyńska HR
 • phm. Dariusz Rachwał HR
 • phm. Joanna Szajda HR
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Rozważania odnośnie praktycznego życia zgodnie z harcerskim systemem wartości.
Zakres tematyczny:

 • Prawo harcerskie, rachunek sumienia
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Harcerski Rachunek Sumienia
Data utworzenia: 09/02/2016