Impuls 2.0 Podaj rękę! – wsparcie programowo-metodyczne drużynowego

Prezentujemy Opracowanie „Impuls 2.0 – Podaj rękę! Wsparcie programowo -metodyczne drużynowego” utworzone podczas tegorocznej edycji konferencji „Impuls”

Opracowanie „Impuls 2.0 – Podaj rękę! Wsparcie programowo-metodyczne drużynowego” to materiał dla komend hufców pokazujący jak przygotować działania wspierające drużynowych.
Całość została wypracowana w czasie konferencji instruktorskiej, której tegoroczna edycja miała na celu przybliżenie najważniejszych aspektów pracy z programem w ZHP, wskazanie sposobów pracy z programem w hufcach, wymianę doświadczeń między osobami związanymi z planowaniem i pracą z zespołem programowym, wskazanie kadrze instruktorskiej sposobów na wspieranie planowania w drużynach i gromadach, wykorzystanie wiedzy zdobytej na konferencji przez kadrę instruktorską w pracy drużyn i gromad.

W materiałach znajdziecie też kolekcję 7 vlepek z poradami odnoszącymi się do tworzena programów operacyjnych hufców.

Print Friendly, PDF & Email
0
Redaktor:
hm. Aleksandra Nowak, SOKK, ZOKP, Hufiec ZHP Legionowo, Wydział Inspiracji i Poradnictwa
Autorzy:
 • hm. Anna Poraj
 • hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
 • hm. Lucyna Czechowska
 • pwd. Zofia Jelińska
 • phm. Antoni Morawski
 • pwd. Małgorzata Szwed
 • hm. Monika Kubacka
 • pwd. Karol Grodzki
 • hm. Piotr Korczak
 • hm. Marcin Adamski
 • hm. Sławomir Postek
 • hm. Magda Pabin-Majchrzak
 • hm. Katarzyna Krzak
 • phm. Marta Paluszczyńska
 • hm. Marta Wyszkowska
 • phm. Maciej Andrzejczuk
Recenzenci
 • hm. Lucyna Czechowska
Autorzy materiału
 • hm. Anna Poraj
 • hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
 • hm. Lucyna Czechowska
 • pwd. Zofia Jelińska
 • phm. Antoni Morawski
 • pwd. Małgorzata Szwed
 • hm. Monika Kubacka
 • pwd. Karol Grodzki
 • hm. Piotr Korczak
 • hm. Marcin Adamski
 • hm. Sławomir Postek
 • hm. Magda Pabin-Majchrzak
 • hm. Katarzyna Krzak
 • phm. Marta Paluszczyńska
 • hm. Marta Wyszkowska
 • phm. Maciej Andrzejczuk
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Inne
Uszczegółowienie:

Wspieranie programowo-metodyczne drużynowego z poziomu Hufca
Zakres tematyczny:

 • program drużyny, wsparcie z poziomu hufców
Forma materiału
Typ materiału:

Broszura/praca naukowa/tłumaczenie/materiał pokonferencyjny