Każdy inny, wszyscy równi

„Każdy inny, wszyscy równi” to nowe, uzupełnione w 2015 r. wydanie propozycji programowej, której zasadniczym celem – wynikającym z „Podstaw wychowawczych ZHP” – jest kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

We współczesnym świecie, kiedy prawie każdy doświadcza kontaktu z innymi kulturami, wzajemna tolerancja stała się konieczna. Nie da się zamknąć okna na świat.
Uczymy otwartości i zrozumienia dla innych. To często wymaga wielkiego wysiłku, przełamania stereotypów i uprzedzeń, pokonania strachu przed nieznanym. To trudne zadanie, do którego potrzebna jest dobra atmosfera w gromadzie i drużynie, szczery kontakt z wychowankami, ale też przekazywanie im rzetelnej i kompletnej, a nie wyrywkowej wiedzy o tym, co się dzieje na świecie. Najbardziej boimy się przecież tego, o czym tak naprawdę wiemy bardzo mało.

Print Friendly, PDF & Email
9+
Autor:
phm. Anna Omiecińska, współpraca: hm. Aleksandra Kacprowicz
Recenzenci
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Inne
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • edukacja antydyskryminacyjna, edukacja międzykulturowa, edukacja globalna, tolerancja,
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: 30/11/2015
Pliki do pobrania: