Kierunek Azja- ze skautowego jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów

Powszechna wiedza na temat Azji w Polsce jest bardzo mała. Wielokrotnie podejmowane różne działania edukacyjne przynoszą wprawdzie pewien skutek, ale jest on daleki od zadawalającego. Żyjąc ze świadomością i wiedzą zaczerpniętą z A. Szklarskiego i przygód Tomka oraz filmów rysunkowych, nie tylko powielamy dawno już nieaktualne, krzywdzące innych stereotypy, ale przede wszystkim nie zauważamy szans na współpracę wynikających z ogromnego potencjału Azji. Postrzegamy ją jedynie przez pryzmat kilku państw czy obszarów. A przecież, jak mówi wielu – Azja to kontynent największych kontrastów.
Propozycja programowa

„Kierunek Azja – ze skautowego jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów” ma na celu zmieniać tę rzeczywistość. Wierzymy, że dzięki dobrym pomysłom i żądnym wiedzy młodym ludziom – a takimi są zuchy i harcerze – można to skutecznie robić.

kierunekAzja

Print Friendly, PDF & Email
8+
Redaktor:
hm. Emilia Kulczyk-Prus
Główna Kwatera ZHP
Recenzenci
  • Główna Kwatera ZHP
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Kierunek Azja
Data utworzenia: 27/11/2015
Pliki do pobrania: