Kierunek przyszłość

My – wędrownicy poszukujemy, ponieważ chcemy brać odpowiedzialność za podejmowane wybory, żeby stały się tymi najlepszymi. Wybory podejmowane w obszarze naszego rozwoju zawodowego w wielu przypadkach determinują nasz stosunek do pracy – poczucie satysfakcji, spełnienia i zatarcia granicy między pasją a pracą. „Kierunek przyszłość” to propozycja wspólnych działań ujętych w trzech obszarach, które określiliśmy jako „placówki”. Każda z nich odpowiada konkretnej dziedzinie: „Mój obszar” jest związany z poznaniem siebie, „Akcja rekrutacja” dotyczy poszukiwania pracy i „Moje miejsce na rynku pracy” – „placówka” mówiąca sama za siebie.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
phm. Katarzyna Potasznik
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów Wielkopolski
Recenzenci
 • Julian Dąbrowski (wraz z podziękowaniami za nieocenioną pomoc, wsparcie w tworzeniu propozycji oraz konsultacje merytoryczne)
 • Emilia Kulczyk-Prus (członkini Głównej Kwatery ZHP)
 • Lucyna Czechowska (kierowniczka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)
 • Agnieszka Śledzińska (wieloletni praktyk doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą, autorka programów doradztwa dla placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 • Filip Zaręba (prezes Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradców Kariery WiDOK, doradca zawodowy)
 • członkowie Referatu Wędrowniczego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
Autorzy materiału
 • Pomysł propozycji powstał w ramach współpracy z pwd. Żanetą Wojciechowską.
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Własny rozwój zawodowy.
Zakres tematyczny:

 • Znajomość siebie w kontekście życia zawodowego.
 • Umiejętność konstruowania CV.
 • Umiejętność dobrej prezetacji swoich mocnych stron w kontekście życia zawodowego.
 • Umiejętność poruszania się po rynku pracy.
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Kierunek przyszłość
Data utworzenia: 19/03/2014
Uwagi:

Materiał Wydany jako propozycja programowa Wydziału Wędrowniczego GK ZHP, wedrownicy.zhp.pl.