STOP mowie nienawiści – konspekty dla każdej metodyki

Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek innego podmiotu będącego „na celowniku” danej wypowiedzi. Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów, uprzedzeń i powodując mniejszą akceptację przedstawicieli grup ‘hejtowanych’ może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes). Mowa nienawiści przyjmuje różne formy i dlatego istnieje trudność w jednoznacznym określeniu czym ona dokładnie jest. Mimo iż żadna z wielu powstałych dotychczas definicji tego zjawiska nie jest powszechnie akceptowana i używana, to dosyć często mowę nienawiści rozumie się zgodnie z definicją Rady Europy.

Print Friendly, PDF & Email
5+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
hm. Anna Pospieszna, Hufiec Poznań Nowe Miasto, Chorągiew Wielkopolska - materiał dla zuchów
hm. Magdalena Turbasa, Hufiec Łódź-Górna, Chorągiew Łódzka - materiał dla zuchów
phm. Aleksandra Golecka, Chorągiew Gdańska - materiał dla harcerzy
hm. Monika Woźnica, Hufiec Poznań„Siódemka", Chorągiew Wielkopolska - materiał dla harcerzy starszych
hm. Wojciech Pietrzczyk, Hufiec Kielce-Miasto, Chorągiew Kielecka - materiał dla wędrowników
Recenzenci
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska, ZOKK, ZOKP,
  • hm. Lucyna Czechowska, ZOKK, ZOKP.
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Przeciwdziałanie mowie nienawiści
Zakres tematyczny:

  • Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie:
  • Zuchy: umiał rozróżnić negatywny, neutralny, pozytywny wydźwięk słów; wiedział, że mówienie o kimś źle niesie za sobą negatywne konsekwencje; wie, że są rzeczy na które ludzie nie mają wpływu np. wygląd czy miejsce urodzenia; wie, że słowa mogą ranić; wie, że ludzie mają cechy, którymi mogą się różnić i być podobni; wie, że wygląd człowieka nie wskazuje na jego cechy osobowości, charakter i wartości.
  • Harcerze: wiedział czym jest mowa nienawiści i jak zachować się doświadczając jej; rozumiał uczucia „napastnika” i „ofiary” mowy nienawiści; znał zasady zachowania się w Internecie; rozumiał, że między ludźmi występują zarówno podobieństwa jak i różnice; rozumiał, że każdy może mieć inne zdanie; potrafił pracować się i bawić z innymi bez względu na różnice; starał się nie narzucać własnego zdania i rozumieć zdanie innych; rozumiał, że ważna jest tolerancja prawa innych do własnych poglądów i decyzji, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadza.
  • Harcerze Starsi: rozumiał, że między ludźmi występują zarówno podobieństwa, jak i różnice (np. wiek, płeć, możliwości ruchowe itd.); czuł więź z całą wspólnotą ludzką. Różnice występujące między poszczególnymi ludźmi, religiami, kulturami itd. Budzą w nim ciekawość nie strach czy niechęć; przestrzegał prawa człowieka - nie dyskryminuje nikogo ze względy na jego rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie, pochodzenie społeczne, status majątkowy, poglądy polityczne, płeć, orientację seksualną, możliwości ruchowe czy intelektualne, wiek itd. Nie wznosi barier, tylko buduje mosty; tolerował prawo innych do własnych poglądów i decyzji, bez względu na to, czy się z nimi zgadza czy nie; rozumiał, że każdy może mieć inne zdanie; uczył się dyskutować i debatować prezentując różne argumenty. Stara się nie narzucać własnego zdania oraz krytykować postawy, nie osoby.
  • Wędrownicy: wiedział czym jest mowa nienawiści i hejt; uświadamiał sobie, że wypowiadane słowa mają realny wpływ na drugiego człowieka; wiedział, że każdy człowiek jest w stanie tworzyć zarówno negatywne jak i pozytywne treści; miał świadomość, że mowa nienawiści może dotyczyć każdego; wiedział, że wydawanie sądów bez merytorycznych podstaw w większości przypadków prowadzi do pomyłki.
Uwagi:

Warto skorzystać również z propozycji programowej wyd. z 2015 roku - "Każdy inny, wszyscy równi": http://cbp.zhp.pl/propozycje/kazdy-inny-wszyscy-rowni/.
Forma materiału
Typ materiału:

Pełen konspekt zajęć
Materiał
Nazwa: Mowa nienawiści - konspekty dla każdej metodyki
Data utworzenia: 18/01/2019