Pocztowiec Poleski. Propozycja programowa z okazji 60-lecia Hufca ZHP Łódź-Polesie

Nazywano ją Pocztą Polową lub po prostu Pocztą Harcerską i odegrała ona kluczową rolę w utrzymywaniu łączności pomiędzy ludnością Warszawy w czasie Powstania. Powstanie zaskoczyło wielu warszawiaków. Ludzie uwięzieni w piw-nicach czy w przypadkowych pomieszczeniach czuli potrzebę kontaktu i tym potrzebom wyszła naprzeciw Harcerska Poczta Polowa. Na długo przed Powstaniem harcerki i harcerze zdobywali sprawności łączników, listonoszy, gońców bojowych. Umiejętności te stały się nieocenione w momencie rozpoczęcia akcji powstańczej.

Autorzy zapraszają zuchy, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników w niesamowitą podróż tropem Harcerskiej Poczty Polowej proponując kilka gotowych rozwiązań w konspektach opatrzonych bogatymi materiałami. Dodatkowo opracowano 60 innych form, które z powodzeniem można wykorzystać  w pracy z drużyną.

 

Print Friendly, PDF & Email
1+
Redaktor:
phm. Monika Suchan, BOKP 4/2015, Hufiec Łódź-Polesie, Chorągiew Łódzka
Autorzy:
 • phm. Piotr Dziewulski, BOKP 5/2016
 • pwd. Paula Dominiak
 • pwd. Anna Gałka
 • pwd. Kamila Reszka
 • pwd. Magdalena Rzepkowska
Recenzenci
 • hm. Dorota Łapińska
Autorzy materiału
 • phm. Piotr Dziewulski, BOKP 5/2016
 • pwd. Paula Dominiak
 • pwd. Anna Gałka
 • pwd. Kamila Reszka
 • pwd. Magdalena Rzepkowska
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: