Propozycja WAGGGS na Dzień Myśli Braterskiej 2022. Nasz świat, nasza równa przyszłość

Tegoroczny Światowy Dzień Myśli Braterskiej rozpoczyna trzyletnią podróż, w którą wyruszają harcerki, harcerze, skautki i skauci, by stać się świadomymi ekologicznie liderkami i liderami w swoim życiu i zachowaniu oraz życiu swoich społeczności.

Przez kolejne trzy lata propozycja programowa WAGGGS będzie opierać się na temacie środowiska. Co roku będziemy ten temat rozbudowywać i badać powiązania pomiędzy środo­wiskiem a innymi globalnymi problemami.

okładka_DMB 2022

Zrealizowanie tej propozycji programowej pozwoli harcerkom i harcerzom oraz skautkom i skautom na całym świecie na:

Odkrywanie kwestii związanych ze środowiskiem:

 • Poszerz wiedzę na temat zmian klimatu i zrozum, dlaczego to taka ważna kwestia;
 • Odkryj globalne problemy środowiskowe, które wymagają pilnego rozwiązania;
 • Zrozum, jak nasze działania i zachowania wpływają na środowisko naturalne.

Przećwiczenie postawy równości płci:

 • Zrozum, dlaczego kobiety i dziewczęta są
  bardziej dotknięte zmianami klimatu.
 • Zastanów się, jaki jest związek pomiędzy równością płci a środowiskiem. Pomyśl o własnym życiu i otoczeniu.
 • Dowiedz się, jakie działania możesz podjąć na rzecz środowiska naturalnego.

Podjęcie działania:

 • Określ, co należy zmienić, by chronić środowisko.
  Zaplanuj, jak możesz chronić środowisko w swoim codziennym życiu.
 • Zainspiruj się do zabierania głosu i podejmowania działań na rzecz środowiska.
 • Wspieraj innych, by mieli odwagę działać w swoich społecznościach.

 

Print Friendly, PDF & Email
4+
Redaktor:
Przetłumaczone przez: hm. Monika Dreik
Zespół redakcyjny i korektorski:
hm. Monika Dreik, hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, phm. Justyna Piwowar, Agnieszka Dąbrowska-Uss
Recenzenci
 • Zespół Światowych Ośrodków WAGGGS
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Inne
Uszczegółowienie:

Środowisko i równość płci
Zakres tematyczny:

 • opieka nad lokalnymi zwierzętami i przyrodą, ograniczanie ilości odpadów, wprowadzanie realnych zmian w swoim otoczeniu, współistnienie z przyrodą, upcykling i propagowanie zrównoważonego rozwoju
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa