Protektorat prezydenta RP nad organizacjami harcerskimi

Są to propozycje zbiórek na temat protektoratu prezydenta, jego osoby oraz roli jaką pełni w  państwie. Proponowane są takie formy jak: dyskusja, gra, zwiad etc.

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
xx
Chorągiew Białostocka
Recenzenci
  • xx
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Pliki do pobrania: