Sola Scriptura. Jubileusz 500 lat Reformacji

Historia świata jest zapisem nieustannych podziałów i pojednań. Pięć stuleci temu miał miejsce jeden z takich właśnie podziałów – narodziny protestantyzmu, czyli reformacja. Przyniosła ona wiele zmian w otaczającym nas świecie i na zawsze odmieniła oblicze Europy.
 
Chrześcijanie wyznań protestanckich wpływali na kulturę i naukę swoich czasów. Wśród nich znalazło się także wielu wybitnych Polaków. Piękne w polskiej historii jest to, że nasz kraj był otwarty na wyznawców różnych religii – stąd też nazywano go „państwem bez stosów”.
 
Niekiedy jednak stosy płoną w naszych sercach. Dzieje się to, gdy myślimy o kimś z pogardą, nieuzasadnionym lękiem lub gdy zamiast zrozumienia odmienności, próbujemy się wywyższać. W roku pięćsetlecia reformacji prezentujemy Wam materiały dla wszystkich grup metodycznych, które pomogą Wam zapoznać Waszych podopiecznych z reformacją i protestantyzmem. Być może także – na co mamy nadzieję – ugaszą niejeden stos i pomogą w budowaniu jedności.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Redaktor:
phm. Piotr Dziewulski, BOKP 5/2016, Hufiec Łódź-Polesie, Chorągiew Łódzka
Autorzy:
 • phm. Piotr Dziewulski
 • phm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
 • phm. Łukasz Woźniak
 • pwd. Magdalena Malinowska
 • HO Martyna Rulka
Recenzenci
 • ks. Karol Długosz - Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Autorzy materiału
 • phm. Piotr Dziewulski
 • phm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
 • phm. Łukasz Woźniak
 • pwd. Magdalena Malinowska
 • HO Martyna Rulka
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
Uszczegółowienie:

Jubileusz 500 lat Reformacji
Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Pliki do pobrania: