Sprawność Poszukiwacz prawdy

Sprawność Poszukiwacz Prawdy pozwala poznać bliżej temat weryfikowania informacji znalezionych w Internecie i sprawdzania czy nie są fałszywe. To także dobry punkt wyjścia do zorganizowania zbiórki na temat umiejętności krytycznego myślenia.

Kiedy fake newsy w ramach sprawności zostaną już zebrane i zweryfikowane jako nieprawdziwe informacje, to warto je zgłosić dalej na jeden z poniższych portali, który zajmuje się ich usuwaniem:

https://fakenews.pl/zglos-fake-newsa/
https://obywatelesieci.pl/zglaszanie-naduzyc/weryfikacja-informacji
https://demagog.org.pl/

https://zgloszenie.demaskator24.pl/zglos-fake-newsa

Print Friendly, PDF & Email
2+
Autor:
phm. Krzysztof Kasperek
Recenzenci
  • hm. Anna Andrzejewska
  • phm. Jakub Lasek
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • Umiejętność wybierania prawdziwych informacji i korzystania z nich
  • Umiejętność krytycznego myślenia
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Sprawność Poszukiwacz prawdy
Data utworzenia: 25/04/2020