ŚWIATŁO SŁUŻBY BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2020

„Służba” to wymagające słowo, czasem wydające się niemodne lub niedzisiejsze. Ale nie dla harcerza! To słowo, do którego ciągle trzeba wracać i patrzeć, jak realizuje wynikające z niego zobowiązania w swoim harcerskim życiu. Przyglądać się harcerskiej służbie będziemy w blasku ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło służby”. Chcemy w nowonarodzonym Jezusie zobaczyć Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć (por. Mk 10,45).

Print Friendly, PDF & Email
0
Autor:
hm. Aleksandra Fuchs
Autorzy:
  • ks. phm. Filip Pajestka
  • ks. hm. Waldemar Piątek
  • hm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
Recenzenci
  • hm. Jolanta Łaba
  • ks. hm. Wojciech Jurkowski
Autorzy materiału
  • ks. phm. Filip Pajestka
  • ks. hm. Waldemar Piątek
  • hm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Tematem publikacji jest służba Bogu, Polsce i bliźnim.
W środku zamieszczone są rozważania i inspiracje służby, które można wykorzystać w swoim środowisku.
Zakres tematyczny:

  • Betlejemskie Światło Pokoju, Służba
Forma materiału
Typ materiału:

Broszura/praca naukowa/tłumaczenie/materiał pokonferencyjny
Materiał
Nazwa: ŚWIATŁO SŁUŻBY BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2020
Data utworzenia: 29/11/2020