Święci Skauci

Świętość wyznacza drogę szlachetnego, moralnego postępowania – takiego, jakie zgodnie z ideą skautingu, powinno być udziałem każdego harcerza. Przykład osób, które swoim życiem dowiodły, że można łączyć radość, zabawę, a także czynienie dobra i odrzucenie egoizmu, może być dla młodych ludzi niezwykle budujący. Dla harcerzy katolików oraz prawosławnych niniejsza propozycja może być również pomocna w poszukiwaniu swojego orędownika po tamtej stronie Nieba.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Redaktor:
phm. Piotr Dziewulski, BOKP 5/2016, Hufiec Łódź-Polesie, Chorągiew Łódzka
Autorzy:
 • phm. Piotr Dziewulski
 • phm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
 • phm. Łukasz Woźniak
 • pwd. Małgorzata Krzemińska
 • pwd. Kacper Mironiuk
 • HO Martyna Rulka
 • dh. Szymon Salski
Recenzenci
 • ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC
 • ks. hm. Mateusz Kubiak
 • Thomas de Varax - Scouts et Guides de Franc
Autorzy materiału
 • phm. Piotr Dziewulski
 • phm. Angelika Szelągowska-Mironiuk
 • phm. Łukasz Woźniak
 • pwd. Małgorzata Krzemińska
 • pwd. Kacper Mironiuk
 • HO Martyna Rulka
 • dh. Szymon Salski
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Pliki do pobrania: