Teczka serdecznej pamięci św. Jana Pawła II

Projekt „Teczka serdecznej pamięci” jest projektem koordynowanym przez Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Jana Pawła II i Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.

W projekcie mogą wziąć udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, wędrownicze, kręgi seniorów, kręgi instruktorskie, kręgi akademickie, namiestnictwa, szczepy oraz hufce, a także inne grupy harcerskie działające w ramach komend hufców i chorągwi oraz Głównej Kwatery ZHP.
Celem projektu jest popularyzacja postaci św. Jana Pawła II oraz dialog międzypokoleniowy w rodzinach harcerek i harcerzy (wychowanie duchowe i wychowanie społeczne).

Print Friendly, PDF & Email
1+
Redaktor:
Autor: hm. Jolanta Łaba, Główna Kwatera ZHP

Korekta: phm. Katarzyna Jachymek, Chorągiew Lubelska

Skład i łamanie: phm. Małgorzata Szwed, Chorągiew Stołeczna
Recenzenci
  • phm. Teresa Zawadzka
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Hobby i zainteresowania
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Teczka serdecznej pamięci św. Jana Pawła II
Data utworzenia: 22/02/2019