Turniej gromad i zastępów – INSPIRACJE METODYCZNE DLA MAŁYCH GRUP

Turniej-Zastępów-12

turniejStrona2

 

Turniej gromad i zastępów był wieloletnią propozycją programową ZHP na lata 2014-2018 umieszczoną na stronie internetowej działania. Celem Turnieju była popularyzacja systemu zastępowego (w tym Zastępów Zastępowych), jako elementu metody harcerskiej, a także popularyzacja sześciu kierunków programowych, jakie XXXVIII Zjazd ZHP przyjął na lata 2014-2018.

Materiał to zbiór kilkudziesięciu inspiracji dla każdej z metodyk do pracy w małych grupach.  To bank pomysłów na ciekawe działania w oparciu o sprawności harcerskie.

 

Turniej-Zastępów-12

Print Friendly, PDF & Email
2+
Redaktor:
Redaktor:
hm. Lucyna Czechowska

Autorzy:
Członkowie i współpracownicy Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP w latach 2012-2018 - SZCZEGÓŁY: https://tiny.pl/rp2wf
Recenzenci
 • hm. Emila Kulczyk-Prus
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Technika harcerska
 • Wartości harcerskie
 • Hobby i zainteresowania
 • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Inspiracje metodyczno-programowe dla małych grup
Zakres tematyczny:

 • HARCERSTWO W RUCHU
  AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
  CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
  SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE
  BRATERSTWO
  RADOSNY PATRIOTYZM
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa