Wachlarz możliwości 5.0 – Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Okładka wachlarz możliwości 5.0

Najnowsza dostępna w Centralnym Banku Pomysłów wersja 5.0 “Wachlarza możliwości” została opracowana w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Publikacja ma ułatwić korzystanie z propozycji programowych dostępnych w Centralnym Banku Pomysłów, które wspierają realizację co najmniej jednego z celów ONZ.

Przy każdej propozycji można znaleźć krótki opis, datę powstania materiału, bezpośredni link oraz cele, które realizuje.

Print Friendly, PDF & Email
5+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP
Autorzy:
  • hm. Aleksandra Berner
  • phm. Małgorzata Szwed
  • hm. Elżbieta Noga
Recenzenci
  • hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
Autorzy materiału
  • hm. Aleksandra Berner
  • phm. Małgorzata Szwed
  • hm. Elżbieta Noga
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • Podporządkowany pod cele zrównoważonego rozwoju ONZ.
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: