Wachlarz możliwości (wersja 4.0)

Wachlarz

„Wachlarz możliwości”, czyli niektóre propozycje programowe, wspomagające realizację kierunków wyznaczonych w Uchwale XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej
drużyn i gromad.

Najnowsza dostępna w Centralnym Banku Pomysłów wersja 4.0 “Wachlarza możliwości” jest ostateczna i nie będzie w przyszłości poszerzana o nowe pozycje.

Print Friendly, PDF & Email
5+
Autor:
hm. Gracja Bober, Hufiec Łagiewniki
wersja 2.0, 3.0 & 4.0- phm. Małgorzata Szwed, SOKP 48/2017, Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP
Recenzenci
  • hm. Lucyna Czechowska (kierowniczka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)
  • hm. Emilia Kulczyk-Prus (członkini Głównej Kwatery ZHP)
  • wersja 2.0, 3.0 & 4.0 - hm. Agata Erhardt-Wojciechowska (z-ca kierowniczki Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Inne
Uszczegółowienie:

Opracowanie nie ma jednego motywu głównego, dotyka praktycznie wszystkich rodzajów harcerskiej aktywności.
Zakres tematyczny:

  • Podporządkowany pod kierunki aktualnej na lata 2014-2018 kierunki programowe.
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa