Wielki Post 2019

Krótkie medytacje i zadania na czas przygotowania do Świąt Paschalnych zaproponowane przez Region Europejski ICCG (ICCG-E) oraz Region Europejsko-Śródziemnomorski ICCS (ICCS-EM).

Print Friendly, PDF & Email
2+
Redaktor:
Tłumaczenie: pwd. Martyna Łozińska, Chorągiew Białostocka
Korekta: phm. Katarzyna Kryńska, Chorągiew Stołeczna oraz Kamila Borto
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: pwd. Karol Niciński, Chorągiew Stołeczna
Autorzy:
  • ICCG-E oraz ICCS-EM
Recenzenci
  • phm. Teresa Zawadzka
  • hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
Autorzy materiału
  • ICCG-E oraz ICCS-EM
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

Wielki Post 2019
Zakres tematyczny:

  • Wielki Post, Prawo Harcerskie, propozycje form pracy wspierające rozwój duchowy i religijny
Forma materiału
Typ materiału:

Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Pliki do pobrania: