Wytyczne programowe Odznaki Skautów Świata

SWA badgeOdznaka Skautów Świata (Scout of the Word Award – OSŚ) stawia wyzwania wszystkim młodym ludziom (skautom i młodzieży niezrzeszonej), aby zastanowili się nad problemami świata i spróbowali rozwiązywać je w swoim środowisku lokalnym. To jedyna nagroda dla młodzieży niezrzeszonej przyznawana przez WOSM!

W ramach uczenia w działaniu zyskasz wiedzę, umiejętności oraz pomoce potrzebne do rozwiązywania problemów globalnych na poziomie lokalnym. Nagroda wymaga od Ciebie zaangażowania w czynieniu Twoje środowiska lokalnego lepszym miejscem. Po zakończeniu działań i projektu Twój wkład w społeczność lokalną, stanie się wkładem na rzecz społeczności międzynarodowej jako inspiracja do działania dla innych.

Zostaw świat odrobinę lepszym niż go zastałeś!

Print Friendly, PDF & Email
3+

Users who have LIKED this post:

  • avatar
Autor:
Tłumaczenie i adaptacja:
hm. Maciej Czechowski, Wydział Inspiracji i Poradnictwa, Główna Kwatera ZHP
hm. Lucyna Czechowska, Wydział Inspiracji i Poradnictwa, Główna Kwatera ZHP
Autorzy:
  • Tłumaczenie: hm. Maciej Czechowski (WIP), hm. Lucyna Czechowska (WIP)
Recenzenci
  • pwd. Magdalena Noszczyk
Autorzy materiału
  • Tłumaczenie: hm. Maciej Czechowski (WIP), hm. Lucyna Czechowska (WIP)
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Wartości harcerskie
  • Hobby i zainteresowania
  • Zawody i profesje
Uszczegółowienie:

Zakres tematyczny:

  • indywidualna ścieżka rozwoju, skauting, odznaka skautów świata, edukacja globalna
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa: Wytyczne programowe Odznaki Skautów Świata
Data utworzenia: 01/12/2015