Zalogowani poprzez chrzest

Historia państw i narodów jest historią nieustannych przemian. Każdy z nich posiada jednak w swoich dziejach pewien punkt zwrotny, jakieś wydarzenie, które wpłynęło na jego dalsze funkcjonowanie. Takim wydarzeniem w dziejach Rzeczypospolitej jest niewątpliwie przyjęcie chrztu, od którego to w tym roku mija 1050 lat. Decyzja ówczesnego władcy, Mieszka I, sprawiła, że Polska, dotychczas funkcjonująca jedynie jako zbiór plemion, stała się scentralizowanym, liczącym się na arenie międzynarodowej państwem.

W niniejszej publikacji autorzy prezentują Wam pomysły na „lekcję historii” dla Waszych podopiecznych. Warto, by Wasi harcerze podjęli refleksję nad konsekwencjami religijnymi, politycznymi i kulturalnymi Chrztu Polski i, być może, lepiej zrozumieli, czym jest w życiu narodu religia i duchowość.

Print Friendly, PDF & Email
1+
Redaktor:
phm. Piotr Dziewulski, Hufiec ZHP Łódź-Polesie, Chorągiew Łódzka
Autorzy:
 • phm. Angelika Szelągowska
 • phm. Łukasz Woźniak
 • phm. Piotr Dziewulski
 • dh. Szymon Salski
Recenzenci
 • ks. hm. Wojciech Jurkowski
 • hm. Tomasz Tomczyk
Autorzy materiału
 • phm. Angelika Szelągowska
 • phm. Łukasz Woźniak
 • phm. Piotr Dziewulski
 • dh. Szymon Salski
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
 • Zbiórka okolicznościowa
 • Wartości harcerskie
Uszczegółowienie:

wychowanie duchowe, wychowanie historyczne, wychowanie patriotyczne
Zakres tematyczny:

 • Chrzest Polski
 • historia Polski
 • wychowanie duchowe
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia: 22/02/2016
Pliki do pobrania: