Zielone harcowanie

W poradniku zaproponowano każdej grupie metodycznej tzw. Zielone zajęcia o tematyce  proekologicznej. W książce zamieszczone są konspekty i materiały do bezpośredniego   wykorzystania na zbiórkach.

Print Friendly, PDF & Email
3+
Autor:
hm. Emilia Kulczyk-Prus
Chorągiew Mazowiecka
Recenzenci
  • Emilia Kulczyk-Prus
Autorzy materiału
  • hm. Emilia Kulczyk - Prus
  • hm. Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek
  • pwd. Monika Witusik
Motyw i zakres tematyczny
Motyw główny:
  • Zbiórka okolicznościowa
  • Hobby i zainteresowania
  • Specjalności
Uszczegółowienie:

Propozycja zawiera konspekty oraz pomysły na zbiórki o tematyce ekologicznej.
Zakres tematyczny:

  • Ekologia
  • Przyroda
Forma materiału
Typ materiału:

Propozycja programowa
Materiał
Nazwa:
Data utworzenia:
Pliki do pobrania: